ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด พัทลุง-พัทลุง-เช็ค พัสดุ:

เช็คพัสดุ เคอรี่

พัทลุง 12 จุดบริการ ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – พัทลุง202/7 หมู่4 ตำบลปรางหมู่ อ …-เช็คพัสดุเคอรี่

พัทลุง 12 จุดบริการ

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – พัทลุง
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

202/7 หมู่4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
062-3204217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
15.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองลำปำ
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

103 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
098-2588217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ควนขนุน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

113/11 หมู่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
063-2031775 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ป่าบอน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

200, 201/1, 200-2 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
061-5513217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – บ้านควน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

217/7 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
061-3457217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เขาชัยสน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

385,385/1,385/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
092-7979643 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ป่าพยอม
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

232/2 ม.9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
062-3813217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ปากพะยูน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

14 ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
082-2659518 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – นาโหนด
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

338, 338/1 ม.1 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
090-8800844 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ตำนาน
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

370/18-19 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
062-3340217 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่ขรี
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

15/3 ม.1 ตำบลแม่ขรี อำเภอเตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
093-7217411 จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00 เวลาตัดรอบ
14.00

จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน ตรัง
ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
1217 จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00 เวลาตัดรอบ
14.00
ในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ. 1998 ระบุว่าเมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้นเชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมลายูอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทำลายเมืองอยู่เนือง ๆ

Source: ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress จังหวัด พัทลุง-พัทลุง-เช็ค พัสดุ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *