ก่อนช๊อปทุกครั้ง อย่าลืมกดรับคูปองก่อน

ขอขอบคุณคะ
a2x.com

Close

ที่อยู่ เบอร์โทร เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress เชียงราย-เชียงราย-เช็ค พัสดุ:

 

ตรวจสอบ track number หมายเลข แทรก เคอรี่ เอ็กเพรส kerryexpress
Call Center 1217

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

ตั้งแต่มีการตั้งจังหวัดเชียงราย อาณาเขตของจังหวัดเชียงรายมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ โดยมีการโอนพื้นที่บางส่วน ไปขึ้นกับจังหวัดข้างง และโอนพื้นที่จังหวัดข้างเคียง เข้ามารวมกับจังหวัดเชียงราย รวมถึงการแบ่งพื้นที่บางส่วน ตั้งเป็นจังหวัดใหม่ ดังนี้

การโอนอำเภอเมืองฝาง ไปขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนอำเภอเมืองฝาง จังหวัดเชียงรายไปขึ้นจังหวัดเชียงใหม่[10] ในปี พ.ศ. 2468 เนื่องจากความลำบากในการเดินทางติดต่อราชการ ปัจจุบันคือ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

การโอนหมู่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอเชียงแสน ไปขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช 2479 ได้มีการโอนพื้นที่เหนือลำน้ำแม่งามในเขตตำบลป่าตึง อำเภอเชียงแสนในขณะนั้น (อำเภอแม่จันในปัจจุบัน)ไปขึ้นตำบลแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ในเขต ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่[11]

การโอนอำเภอปง จังหวัดน่าน มาขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2495 ได้มีการโอนอำเภอปง จังหวัดน่าน ยกเว้น ตำบลสวด (อำเภอบ้านหลวง ในปัจจุบัน) มาขึ้นกับจังหวัดเชียงราย (สีเขียว) และโอนตำบลสะเอียบ (สีส้ม) อำเภอปง ไปขึ้นกับอำเภอสอง จังหวัดแพร่

เชียงราย 25 จุดบริการ
ร้านพาร์เซลช็อบ – 5 แยกพ่อขุน

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

211,211/1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
063-0611217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – หนองเหียง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

223/6 หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
063-0821217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – แม่สาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

489,489/1 หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
063-0971217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
14.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – ศูนย์บริการ เชียงราย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

905/13-14 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
063-0561217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
00.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – วัดร่องขุ่น (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

45 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
098-7901217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – เชียงของ1 (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

288/1 หมู่ 2 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
098-9174217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – วัดร่องเสือเต้น (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

263/1 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
061-2816217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – ปตท. เวียงแก่น (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

238 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
063-6200217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
14.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – พาน

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

413/7-9 หมู่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
063-2085217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.30        เวลาตัดรอบ
17.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่ขะจาน

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

71/1 หมู่2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
062-3437217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.30
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เชียงราย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

134/6 หมู่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
063-2083217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่สาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

888/11-12 หมู่9  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
063-2084217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่จัน

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

185/7, 185/8,185/9 หมู่5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
062-6041924        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เชียงราย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

212 หมู่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
062-6048369        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – บ้านดู่

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

282 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
062-6046288        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เชียงของ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

484/20-21 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย 57140
097-9677217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

661/11 , 661/12 , 661/13 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
062-1738217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เชียงแสน

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

666/7-9 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
062-6048415        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
14.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่สรวย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

91 ม.12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
090-3180869        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองเชียงราย2

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

356/4-5 ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
090-8800753        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เทิง

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

195 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
092-6610217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่ลาว

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

263 หมู่3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
061-4181329        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เวียงชัย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

308 หมู่ 6 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
065-5078629        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
15.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – แม่จัน2

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

186,186/1,186/2 หมู่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
061-4181061        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส โรบินสัน เชียงราย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

199/9 หมู่ 13 ห้างโรบินสันเชียงราย ชั้น 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
1217        จันทร์-ศุกร์ 11.00-21.00,เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00        เวลาตัดรอบ
14.00

พงศาวดารโยนกว่า พญามังรายสร้างขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงไชยนารายณ์ เมื่อ พ.ศ. 1805 และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง พ.ศ. 1839 จึงไปสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในท้องที่ระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง และครองราชสมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. 1860 ส่วนตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่า พญามังรายทรงเสด็จตามช้างมาทางทิศตะวันออกแล้วเห็นชัยภูมิเหมาะแก่การสร้างเมืองริมฝั่งน้ำแม่กก จึงสร้างเป็นเวียงล้อมรอบดอยจอมทองไว้ในปี พ.ศ. 1805 [7]

สำหรับเมืองเชียงรายนั้น เมื่อพญามังรายย้ายไปครองราชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่แล้ว พระราชโอรสคือ ขุนครามหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพญาไชยสงครามก็ได้ครองราชสมบัติสืบต่อมา นับแต่นั้นเมืองเชียงรายก็ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่

จุดบริการที่ใกล้คุณ 10 จุดบริการ
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – หนองคาย1

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

899 ม.5 ถ.พนังชลประทาน ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
098-4340217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.30
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – หนองคาย 1

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

899 ม.5 ถนนพนังชลประทาน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
065-5078733        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – บีทูเอส อัศวรรณ หนองคาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

308 อาคารเจียง ฟิวเจอร์พลาซ่า ชั้น 1 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30 – 21.00        เวลาตัดรอบ
14.00
จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ – ออฟฟิศเมท อัศวรรณ หนองคาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

88/8 ห้อง A-3,4 อาคารอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 2 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
1217        จันทร์-อาทิตย์ 10.30-21.00        เวลาตัดรอบ
14.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – หนองคาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

327 หมู่ 4 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
063-2081217        จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – เมืองหนองคาย

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

979/27-28 หมู่7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
063-1959217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
17.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – ท่าบ่อ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

119/8 หมู่ 13 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
097-9963217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ร้านพาร์เซลช็อบ – อำเภอเพ็ญ (PS-UPC)

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

497/3 หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
061-2943217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – บ้านผือ

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

234 ม.2 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
063-2031797        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
ศูนย์บริการลูกค้าและกระจายสินค้า – นาข่าบุรี

ขนส่งส่งฟรีปลายทาง

291 หมู่ 1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
098-7483217        จันทร์-เสาร์ 08.00-18.00        เวลาตัดรอบ
16.00
เที่ยวเชียงรายหน้าหนาว 3 คืน 5อำเภอ 10สถานที่ท่องเที่ยว
เที่ยวเชียงราย ดอยแม่สลอง เช่ารถเชียงราย
เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองศิลปะ”[6]และเป็นที่เกิดของศิลปินที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงการศิลปะไทย โดยเฉพาะ ถวัลย์ ดัชนี ผู้สร้างสรรค์บ้านดำ และ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้างสรรค์วัดร่องขุ่นและหอนาฬิกาเมืองเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงรายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน และเป็นแบบอย่างของวัดร่องเสือเต้นซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply